Polityka Prywatności i plików cookies

§1 Informacje ogólne

Polityka Prywatności firmy F H U JARMAR to dokument, w którym znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady wykorzystywania plików cookies. Polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej www.imprezczas.pl

§2 Administrator strony

Administratorem strony jest firma

F H U JARMAR
Jarosław Marmur
Witosa 34
28-400 Pińczów
Nip 6621028908

§3 Pytania i kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili Klient może skontaktować się z nami mailowo : imprezczas@onet.pl

§4 Dane osobowe

§4.1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma F H U JARMAR Jarosław Marmur Witosa 34 28-400 Pińczów Nip 6621028908
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§4.2 Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

§4.3 Uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, klientowi przysługują następujące uprawnienia:

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych . Klient może zwrócić się do firmy Jarmar, w celu uzyskania informacji o tym jakie dane oraz w jakim celu są przetwarzane. W tym celu należy wysłać wiadomość na imprezczas@onet.pl
prawo do uzyskania kopii danych. Klient może żądać kopii przetwarzania danych osobowych.
prawo do sprostowania danych. W każdym momencie klient może zmienić dane osobowe. Dane które uległy zmianie bądź są nieaktualne zostają natychmiast usunięte oraz zastąpione właściwymi.
prawo do usunięcia danych. Na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych
prawo do przenoszenia danych. W tym przypadku administrator wydaje dane osobowe, dostarczone przez osobę, której one dotyczą w formacie umożliwiającym odczyt na komputerze.
prawo sprzeciwu wobec formy przetwarzania danych osobowych
prawo skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych, przysługuje zawsze, jeśli Klient uzna, że firma Jarmar dopuściła się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami i wyjaśniamy, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Klientowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Klientowi w ramach tych operacji uprawnienia.

§4.4 Bezpieczeństwo

Firma Jarmar gwarantuje poufność danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§4.5 Wykaz powierzeń

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

GLS.
General Logistics Systems
Poland Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 10, Głuchowo
62-052 Komorniki

Numer NIP PL-785-15-61-831

Poczta Polska
Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa

Numer NIP PL- 525-000-73-13

Wszystkie podmioty, którym firma Jarmar powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

§5 Cele i czynności przetwarzania

§5.1 Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika, Klient musi podać swój adres e-mail, zdefiniować hasło do konta, płeć, imię oraz nazwisko, datę urodzenia . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Dane wprowadzone przez Klienta w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia możliwości korzystania z niego. Dane Klientów będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będą posiadać konta użytkowników. Po usunięciu konta, dane Klienta zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

Dane zgromadzone na koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu Prestashop i przechowywane na serwerze zapewnianym przez webd.pl

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

W każdej chwili Klient może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, pisząc maila na adres imprezczas@onet.pl. Klient może w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili może podjąć również decyzję o usunięciu konta.

§5.2 Składanie zamówień

Złożenie zamówienia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Klienta.

Dane przekazane firmie Jarmar w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia , wystawienia faktury ,oraz w celach archiwalnych i statystycznych. Jeżeli Klient posiada konto użytkownika, to zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta. Każde zamówienie dokumentowane jest paragonem lub fakturą.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Firma Jarmar zobowiązana jest do przechowywania faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§5.3 Newsletter

Jeżeli Klient chce zapisać się do newslettera, musi przekazać firmie Jarmar swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Dane te nie są przekazywane innym przedmiotom. Wykorzystywane są jedynie w celu przesyłania Klientowi Newslettera, przez czas jego funkcjonowania lub rezygnacji z jego otrzymywania.

W każdej chwili Klient może sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

§5.4 Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli Klient składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje firmie Jarmar dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

§6 Pliki cookies oraz Logi serwera

Przy okazji odwiedzin sklepu imprezczas.pl w sposób automatyczny zbierane są niektóre Pani/Pana dane osobowe. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies (ciasteczka). Cookies to niewielki plik tekstowy, które jest umieszczany na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas cookies (tzw. cookies sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania, czyli po zamknięciu przeglądarki. Inne cookie pozostają na urządzeniu końcowym oraz umożliwiają nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznawanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszych stronach (tzw. cookies trwałe).

Wykorzystujemy, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Klientom najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klient zawsze ma możliwość zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies, jednakże należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a) pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

b) pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

c) pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

d) pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji.

e) pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy.

f) pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzystasz, ze Sklepem.

Jeśli nie zgadasz się na zapisywanie plików Cookies na Twoim urządzeniu , możesz to zrobić. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Klienta, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć